BWA-Brandwering
Brandwerende applicaties KVK 62025880
Overzicht

Informatief

De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor een veilige en brandwerende werkomgeving bij de gebouweigenaar neer. Het is dus vanzelfsprekend dat u de verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van uw werknemers en bezoekers. BWA-Brandwering  geeft u hierin graag advies.

Wij zijn van mening dat advies en werkzaamheden goedkoop en snel kan zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Dat kan door simpelweg eenvoudiger te werken.

Wij bieden u een tweetal scans aan: Quickscan of een Volledige opname. Tijdens deze opname proberen wij een duidelijk beeld te schetsen en het meerwerk te beperken.

 

Logboeken & Tekeningen

De administratie en het verwerken van bouwtekeningen van het werk met daarop aangegeven de genummerde afgedichte sparingen, foto’s en gemaakte werkzaamheden is natuurlijk van groot belang. Wij bieden u een duidelijk logboek geheel compleet met analoge tekeningen, maar de mogelijkheid bestaat ook om dit in AutoCad aan te leveren.

 

Brandwerende doorvoeringen

Veelal lopen leidingen en kabels door brandwerende scheidingsconstructies. Om een brandweerstand van een scheidingsconstructie te kunnen blijven garanderen dienen deze doorvoeringen brandwerend te worden uitgevoerd.

Brandveilig bouwen

Alles draait bij BWA-Brandwering om een brandveilige afwerking. Van advisering op uw lopende projecten tot montage van een uitgebreid pakket brandveilige kwaliteitsproducten, uiteraard volgens de in het bouwbesluit voorgeschreven richtlijnen.

Beheer en onderhoud

Volgens het Bouwbesluit Artikel 1.16 lid 2 [Zorgplicht]

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel - leiding - of een andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of een rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

U wordt echter geadviseerd om minimaal 1 maal per jaar de brandscheidingen en de aanwezige doorvoeren te (laten) controleren en te herstellen en dit in een logboek vast te leggen.

 

Waarom BWA-Brandwering

Wij beschikken over jarenlange ervaring en geven deskundig advies.

De uitvoering verloopt  flexibel, snel en veilig [VCA].

Wij bieden u een compleet assortiment brandwerende producten.

 

Tot slot

Indien u alsnog vragen heeft kunt u gerust contact met ons opnemen.

OverzichtDienstenBrandwerende ProductenAfbeeldingenBouwbesluitAlgemene voorwaardenContact Link